Träning av häst

Träning av häst

Partnerskap och samspel i vardagen

Hästen ska finna trygghet och glädje i att vara hos människan – det tycker jag är grundläggande för ett gott samspel. Fungerar grundträningen så blir all annan hantering, både vardagshantering såväl som t ex lastning och skoning, naturlig och enkel. Precis som mellan oss människor bygger en god relation mellan häst och människa på förtroende och ömsesidig respekt.

 

När en häst blir otrygg eller rädd, tar den till något av följande beteenden:

  • Flykt
  • Försvar
  • Uppgivenhet

Jag vill inte att hästen ska behöva ta till sådana beteenden, utan att den hela tiden känner förtroende för människan. Av denna anledning är det viktigt att alltid vara rättvis och konsekvent i hanteringen.

En återkommande punkt när jag tränar hästar är därför att göra den uppmärksam på att människan har koll på läget och går att lita på.

Bland hästar i flock är det alltid en eller ett par hästar som håller vakt och är trygghet medan de andra vilar och kan slappna av.

Tillit, arbetsglädje och signalkänslighet

Detta är mina egna hingstar Påker och Bom Bom 2071, som är under utbildning. För mig handlar träningen om att bygga upp en god relation med hästen, så att hästen handlar av tillit och arbetsglädje snarare än rädsla för konsekvenser.

Jag lägger ner mycket arbete på att träna in saker från marken. Detta tar jag sedan med, både till ridning och körning.

En annan viktig del av träningen är att göra hästen känslig för minsta möjliga signaler. Hästar känner en fluga sätta sig på dem –  starkare än så behöver signalerna normalt inte vara. Målet är alltid att använda lättast möjliga – allra helst fjäderlätta – signaler i kommunikationen med hästen.


  

Bom Bom 2071

Islandshäst i träning

Islandshäst som kom till mig då hon hade dåliga erfarenheter av att bli skodd, och börjat utöva starkt flyktbeteende. Vi tränade på att bygga upp tilliten för att kunna stå lugnt och harmoniskt vid skoning.