Körning

Körning

För närvarande åtar jag mig inga köruppdrag. Mina hästar genomgår ett generationsskifte och de yngre förmågorna är under träning för framtida uppdrag. Här är bilder från några av alla de olika sorters körning mina hästar och jag utfört genom åren:

Doktorspromotion Lund

Vi skjutsade kransflickorna till Lunds Domkyrka, genom hela centrala Lund.

DM i plöjning

Luringen, Boyar och jag tävlar i plöjning 2012. Foto: Emma Norén.

Vedhämtning

Bom Bom och jag hämtar hem ved med hjälp av kälke. Foto: Karolina Krupa, som även tagit sidhuvudbilden.

Slåtter i Malmö 2011

Tillsammans med tre andra ekipage körde Luringen, jag och Boyar slåtter i Malmö.

Skogskörning

Luringen och jag hämtar ved, denna gång med vagn.