Skog

Fördelarna med att använda hästen i skogen är många. Det ger exempelvis smalare stickvägar, mindre tryck på mark och rötter samt färre stamskador på befintliga träd. Många skogsförvaltare har börjat få klarhet i den faktiska kostnaden med ett kortsiktigt vinstintresse.

Hästen kan naturligtvis inte kortsiktigt konkurrera fullt ut med maskiner, men hästen är ett utmärkt komplement. Genom att hästen drar fram timmer till stickvägarna så kan den produktiva skogsarealen, även med en liten insats, öka väsentligt

Vid plantering, gallring och stormskador så kan hästen vara mycket konkurrenskraftig.

Särskilt bra passar hästen in vid tätortsnära frilufts- och naturvårdsområden.

Med våra samarbetspartners kan vi ombesörja allt från fällning till försäljning av virket, Vi kan fälla motor manuellt likväl som med mindre skördare, för att sedan ”driva/skota” fram med häst och passande redskap. Vi har tillgång till allt från enklaste släpsax till modernaste griplastarvagn.