Hovslageri

Hovslagare har jag varit sedan slutet av 1980-talet, gick hovslagarskolan i Skara mellan åren 1992-1993 och avlade min examen 1994. Jag har genomgått SHF’s (Svenska Hovslagarföreningen) fortbildningsblock med godkända resultat.

Jag har även gått en hovslagarutbildning i Virginia, USA Eastern School of Farriery 1994.

2007 gick jag en utbildning i Penrose, USA i Natural Balance-skoning som gav mig certifikaten:

  • LS-HMC Live Sole – Hoof Mapping Certified
  • CNBBT Certified Natural Balance Barefoot Trimmer
  • CNBF Certified Natural Balance Farrier

2009 var jag än en gång i Penrose, USA och avlade CLS Certified Lameness Specialist.

Sedan 2006 jobbar jag på ATG’s Hästklinik (numera Jägersro Hästklinik) på Jägersro i Malmö tisdagar jämna veckor.

Den som är nyfiken kan läsa mer här »
Intresset för hovslageri väcktes på Wången under de kurser som jag gick där. På kurserna fick vi lära oss om anatomin och funktionen i hoven och hur man verkade och skodde hästar med ”fina” hovar. Jag började så småningom att sko min egen häst. Efterhand som tiden gick fick jag förfrågningar från hästägare om att sko deras häst eftersom de tyckte min häst såg så ”fin” ut om sina hovar, och en blev till slut fler och fler.

När jag hamnade i Västergötland tyckte jag att jag skulle lära mig det där med hovslageri ”på riktigt”. Jag sökte in ett flertal gånger och kom till slut in 1992 som en av ca 30 deltagare på den då tre veckor långa delkurs I, som den kallades då. Jag klarade kursen bra och kom in direkt på delkurs II som började januari 1993 och pågick under vårterminen.

Innan det var dags för delkurs III, som bestod i en del repetition men framför allt examen. Våren 1994 fick jag möjlighet att komma iväg på en utbildning i Virgina, USA Eastern School of Farriery. Det var en 8 veckor lång kurs som gav mig en del svar, men ännu fler frågor, och kanske framförallt nya kontakter.

Den 1 juni 1994 startade jag så mitt företag som enskild firma i hovslageri. I början av 2000 ombildades firman till AB, och dess nuvarande inriktning och namn fick firman i början av 2011.

Kontakterna jag fick vid min första tripp till USA har gjort att jag kunnat resa en hel del vilket har gett mig många svar på mina funderingar, och samtidigt lett mig fram till de framgångar jag uppnått inom hovslageri som jag gjort. Jag blir idag ofta remitterad hästar från kollegor och veterinärer.

Jag har varit som nämnts i USA samt Skottland, England, Australien och Tyskland. På dessa resor har jag träffat många mycket duktiga hovslagare som har betytt mycket för min karriär som hovslagare.

Mina senaste resor ledde mig in på Natural Balance Hoof Care, det är ett sätt att tänka som tilltalar mig mycket. Det har visat sig att, om man följer deras protokoll, vara ett mycket effektivt sätt att hitta hästen naturliga balans i hoven. Detta i sin tur gör att hästarna ofta kommer att röra sig bättre och mest troligt kommer att hålla längre.

Så 2007 gick jag en utbildning i Penrose, USA i Natural Balance-skoning som gav mig certifikaten:

  • LS-HMC – Live Sole – Hoof Mapping Certified
  • CNBBT – Certified Natural Balance Barefoot Trimmer
  • CNBF – Certified Natural Balance Farrier

2009 var jag än en gång i Penrose, USA, och avlade prov som gav mig titeln CLS – Certified Lameness Specialist.

Jag är sedan jag klarade de första proverna medlem i E.L.P.O som står för Equine Lameness Prevention Organization, vilken är en ideell organisation som jobbar för att på ett preventativt sett förbättra hovvården på våra hästar.

Jag har sedan 2006 jobbat på ATG’s Hästklinik på Jägersro i Malmö (sedan 120101 Jägersro Hästklinik AB) tisdagar jämna veckor.