Hästar

De hästar som används i verksamheten är renrasiga Nordsvenska och Døla-hästar. Dessa hästar är lugna och säkra och passar mycket bra såväl till de brukskörningsuppdrag vi utför som till de ”finare” uppdragen som t.ex. bröllop.